Το Σάββατο 20 Αυγούστου ξεκινά η φετινή κυνηγετική περίοδος και στην Κρήτη. Σύμφωνα με ρυθμιστική διάταξη του διευθυντή δασών Ηρακλείου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται το κυνήγι μόνο στις ζώνες διάβασης δενδρόβιων και εδαφόβιων πουλιών.

Όμως από τις 15 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο θα επιτρέπεται το κυνήγι και υδρόβιων – παρυδάτιων πουλιών καθώς επίσης και του λαγού και του πετροκούναβου υπο συγκεκριμένους όρους και προυποθέσεις.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η χρησιμοποίηση σκυλιών στο κυνήγι επιτρέπεται από 15-9-2011 μέχρι και 10-1-2012, μόνο για τρεις (3) μέρες την εβδομάδα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού.

Να σημειωθεί πως το κυνήγι όλων των ζώων που επιτρέπεται με την συγκεκριμένη απόφαση, «απαγορεύεται στους κατοικημένους χώρους, στις καμένες εκτάσεις, τις ασυγκόμιστες γεωργικές καλλιέργειες, ατρύγητα αμπέλια, οπωρώνες, στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.

Επίσης στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής, σε εκτροφεία θηραμάτων, στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του ΥΠ. Πολιτισμού, σε περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, καθώς και σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία πόλεως και οικισμών και 150 μέτρα γύρω από μεμονωμένες κατοικίες.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Κατά τη διάρκεια κυνηγίου λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή
ατυχημάτων.»

Η κυνηγετική περίοδος λήγει από τις 10/1/2012 έως τις 29/2/2012 αναλόγως με το είδος του ζώου.

Ανάλογες ρυθμιστικές διατάξεις για την κυνηγετική περίοδο θα εκδοθούν και από τις άλλες Διευθύνσεις Δασών της Κρήτης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Νομού Ηρακλείου με τα είδη των ζώων για τα οποία επιτρέπεται το κυνήγι και όλους τους περιορισμούς.

(εκ παραδρομής στην ημερομηνία αναγράφεται 16-8-2010 αντί του 16-8-2011)