Μείωση από 3,1% σε 2,1% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός, όπως δημοσιεύει το in.gr, μειώθηκε από 2,7% σε 2,5%, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 1,7%.

Την ίδια περίοδο, στην ΕΕ ο πληθωρισμός μειώθηκε από 3,1% σε 2,9%, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 2,1%.

Τον Ιούλιο, τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (1%), τη Σλοβενία (1,1%) και τη Σουηδία (1,6%) και τα υψηλότερα στην Εσθονία (5,3%), τη Ρουμανία (4,9%) και τη Λιθουανία ( 4,6%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιούλιο σε εννέα κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε δύο και μειώθηκε σε δεκαέξι κράτη μέλη.