Παρατείνεται μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες.

Η παράταση της προθεσμίας αφορά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2010.