Άδεια για τη χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (υγείας) σε υποψηφίους που απορρίφθηκαν από το υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών για θέσεις προϊσταμένων, προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε βάρος συνυποψηφίων τους που επελέγησαν, έδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την υπ αριθμ. 75/2011 απόφαση της, έκρινε ότι είναι νόμιμη η ανακοίνωση ακόμη και στοιχείων προσωπικών δεδομένων υγείας (όπως είναι ο αριθμός αναρρωτικών αδειών) προαχθέντων προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε συνυποψηφίους τους που δεν επελέγησαν κατά τις προαγωγές της 12ης Ιουλίου 2010.

Η Αρχή σύμφωνα με το in.gr, θέτει ως προϋπόθεση να ζητούνται τα δεδομένα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση) καθώς και να τεκμηριώνεται το υπέρτερο έννομο συμφέρον, που συνίσταται στο δικαίωμα του αιτούντος να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για την προσβολή των σχετικών αποφάσεων (πχ. υποβολή ένστασης, άσκηση αίτησης ακύρωσης κλπ.).

Με άλλη απόφαση της (υπ αριθμ.33/2011) η Αρχή επέτρεψε σε φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ο οποίος διεκδικούσε τη μετεγγραφή του στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αλλά το αίτημα του απορρίφτηκε, να του χορηγηθούν προσωπικά δεδομένα υγείας συνυποψηφίου του για μετεγγραφή, που τελικά προκρίθηκε, ώστε να τα χρησιμοποιήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.