«Η ΜΕΓΑΛΗ μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2011 δεν οφείλεται στην υποτιθέμενη υπερφορολόγηση», ισχυρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από την έντονη κριτική που ασκείται στις επιλογές της κυβέρνησης και της τρόικας.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν πως η έντονη επιδείνωση των προσδοκιών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε υπέρμετρα χαμηλά επίπεδα στο δεύτερο τρίμηνο του 2011 είναι η αιτία για τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ και υποστηρίζουν ότι για την ανάκαμψη της οικονομίας απαιτείται η συνεχής επιδίωξη της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις υπαρκτές προοπτικές για ανταγωνιστική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:

«Η διατύπωση προβλέψεων ότι η ανεργία θα υπερβεί το 1 εκατομμύριο άτομα το 2012 είναι αστήριχτη και εξαιρετικά επιβλαβής (ως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία), ιδιαίτερα όταν προέρχεται από επίσημες πηγές».

Στο ίδιο μήκος κύματος, απορρίπτουν ως εσφαλμένη την άποψη ότι η ύφεση θα καταστεί πιο βαθιά στο δεύτερο εξάμηνο, ως αποτέλεσμα της επίδρασης των φορολογικών μέτρων του μεσοπρόθεσμου, με τη λογική ότι η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών σε ετήσια βάση ήταν πολύ μεγαλύτερη στο πρώτο εξάμηνο (από ό,τι μπορεί να είναι στο δεύτερο), αφού τα δραστικά μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων ελήφθησαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 (και όχι από την αρχή του 2010).

Σε ό,τι αφορά τις αποκλίσεις από τους στόχους του προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο, υπογραμμίζουν ότι τα νέα μέτρα ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που συμπεριλήφθηκαν στο μεσοπρόθεσμο και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από αυτόν τον μήνα, θα αυξήσουν ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για μείωση του ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνησης σε επίπεδα κάτω από τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι εκτιμήσεων του προϋπολογισμού για έλλειμμα 19,8 δισεκατομμύρια φέτος.

Ισχυρίζονται, μάλιστα, ότι «η πρακτική του να παρουσιάζεται η μη ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο ως ένδειξη για την εκτέλεσή του ως σύνολο είναι όχι μόνο λανθασμένη, αλλά και εξαιρετικά επιζήμια για τη χώρα»…

Τέλος, επιφυλάξεις εκφράζονται και για τις επιλογές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. «Οι συνεχείς αλλαγές στη μεθοδολογία κατάρτισης και στον τρόπο ανακοίνωσης των στοιχείων του ΑΕΠ τα τελευταία τρίμηνα, αυξάνει την αβεβαιότητα στις αγορές και μεγιστοποιεί τις δυνατότητες διόγκωσης της αρνητικής πληροφόρησης για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία», αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες της Alpha Bank.