Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η Μαθητική Εστία Σητείας θα λειτουργήσει κανονικά.

Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων μαθητών θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στα Γραφεία της Μαθητικής Εστίας ( 1ο χλμ. Εθνικής Οδού Σητείας – Αγ. Νικολάου) κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) από 8:00 έως 13:00.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς για την εγγραφή των παιδιών τους είναι τα παρακάτω:

1) Πιστοποιητικό γεννήσεως από Δημοτική αρχή,

2) Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο,

3) Βεβαίωση εγγραφής Γυμνασίου ή Λυκείου,

4) Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας,

5) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που θα βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία των γονέων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα Γραφεία της Μαθητικής Εστίας ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο : 28430 28286 από 8:00 έως 13:00.