Συνεργεία υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Hρακλείου, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων, προχωρούν σε συντονισμένες και επιτακτικές ενέργειες για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα.

Τα συνεργεία θα προβούν σε καθαρισμό αγροτικών, δημοτικών και αστικών δρόμων, ενώ μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού.

Ο Δήμος Ηρακλείου, με αυτόν τον τρόπο, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα που προκύπτουν από τις βροχοπτώσεις και τις εικόνες ντροπής, που με τις πρώτες βροχές, οι δρόμοι μετατρέπονται σε χείμαρρους, θέτοντας συχνά σε κίνδυνο, ανθρώπινες ζωές.