Κατά την χρήση του 2010 δύο εισηγμένες εταιρείες, η Έδραση Χ. Ψαλλίδας και η ΑΤΤΙΚΑΤ αιτήθηκαν την ένταξή τους στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Δικαίου, δεκάδες μικρότερες τεχνικές εταιρείες χρεοκόπησαν, ενώ οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες εμφάνισαν την μεγαλύτερη των τελευταίων ετών- έως και άνω του 80%- συρρίκνωση κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση κερδοφορίας.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι, όπως δημοσιεύει το capital.gr, ότι ο αντιπροσωπευτικός κλαδικός δείκτης στο Χ.Α. σε διάστημα μόλις δύο ετών έχασε τουλάχιστον το 50% της αξίας του. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η άλλοτε ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο κλάδος των κατασκευών, έχει «ξύσει πάτο», με το ερχόμενο Φθινόπωρο να προμηνύεται ιδιαίτερα «θερμό» ιδίως για όσους ομίλους δεν εμφανίζουν διαφοροποιημένη δραστηριότητα.