Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα δέχεται την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και μέσω των υποκαταστημάτων του. Σύμφωνα με την "Ημερησία", την παράταση αυτή σε σχέση με την υποχρέωση που προβλέπει ο νέος νόμος (3863/10) για την καταβολή των εισφορών μέσω λογαριασμών τραπεζών ή ΕΛΤΑ και όχι στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ? ΕΤΑΜ, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε χθες ο διοικητής του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλος.

Είσπραξη

«Μέχρι τις 30/9/2011 οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δύνανται να εισπράττονται και από τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ωστόσο, κατά την προσέλευση των εργοδοτών πρέπει να γίνεται ενημέρωση ότι από την 1/10/2011 η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται χωρίς παρέκκλιση με βάση το νέο νόμο», τονίζεται στην εγκύκλιο.

Πληρωμή


Ο νόμος προέβλεπε την υποχρεωτική πληρωμή μέσω λογαριασμών τραπεζών ή ΕΛΤΑ τόσο των εισφορών όσο και των αποδοχών των εργαζομένων.

Με μεταγενέστερη εγκύκλιο η προθεσμία για την καταβολή των εισφορών είχε οριστεί η 1/8/2011 (χωρίς καμία αναφορά για την καταβολή των μισθών καθώς απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης).