«Το ΑΕΙ είναι ίδρυμα και όχι σωματείο, και είναι ταγμένο στην υπηρεσία του λαού και του δημόσυ συμφέροντος της χώρας. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, κατά κανόνα τα καλύτερα μυαλά της χώρας, είναι δημόσιοι λειτουργοί και το πλαίσιο εντός του οποίου υπηρετούν την επιστήμη και τη χώρα κατοχυρώνει μεν το αυτοδιοίκητο, αλλά θεσπίζεται από την πολιτεία ως έκφραση του συλλογικού αυμφέροντος» αναφέρει η κ. Διαμαντοπούλου.

Για το Συμβούλιο του Ιδρύματος αναφέρει ότι έχει τον καθοριστικό λόγο στην εκλογή του πρύτανη, ενώ αναδεικνύεται η ατομική ευθύνη στη λήψη αποφάσεων στα ΑΕΙ.

Για τα προγράμματα σπουδών τονίζει ότι εισάγεται η πιστοποίησή τους -από ομάδα εμπειρογνωμόνων-, ώστε να ανταποκριθούν σε διεθνή επίπεδα ποιότητας, ενώ με τη θεσμοθέτηση  του πλαισίου των ακαδημαϊκών μονάδων δίνεται η δυνατότητα για εσωτερική κινητικότητα μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και όχι μόνο των εξωτερικών.

«Καταργείται το άσυλο, όπως το γνωρίζαμε. [...] Το καθεστώς ασάφειας πάνω στο οποίο οι βάνδαλοι της δημόσιας περιουσίας και της πραγματικής ελευθερίας της διακίνησης ιδεών έβρισκαν χώρο για να δορυν, τελειώνει οριστικά» συμπληρώνει η υπουργός Παιδείας.

Ακολούθως στέκεται στην αξιολόγηση με κριτήρια και επιπτώσεις, στον τρόπο της δημόσιας χρηματοδότησης με εισήγηση της ανεξάρτητης αρχής και στο θέμα του οργανισμού του ιδρύματος, δηλαδή το εσωτερικό «Σύνταγμα» που μεταφέρει από το υπουργείο στο ίδρυμα όλες τις βασικές αρμοδιότητες για την ανάπτυξή του.

«Πιστεύω βαθιά στην ανάγκη συναινέσεων για την ψήφιση και υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης και θα το επιχειρήσω μέχρι τη στιγμή της ψηφοφορίας στη Βουλή» καταλήγει η κ. Διαμαντοπούλου.

 

in.gr