Αλλαγές στην οργανωτική δομή των Εφοριών προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλου από την 1η Σεπτεμβρίου αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων «Λογιστικού» των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) Α' Τάξεως και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στο Τμήμα «Εσόδων» της ίδιας ΔΟΥ.

Το «Λογιστικό» τμήμα των εφοριών είναι επιφορτισμένο με την έκδοση της ημερήσιας ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εισπράξεων, της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης των ημερήσιων εισπράξεων, των μηχανογραφικών λογιστικών καταστάσεων, την παράδοση δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών, την κατάρτιση και αποστολή ληψοδοσίας, καθώς και με την τακτοποίηση εσφαλμένων καταχωρίσεων εισπραχθέντων, βεβαιωθέντων και διαγραφέντων δημοσίων εσόδων.

Ακόμη με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών από την 1η Σεπτεμβρίου μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Λογιστικό του Τμήματος «Δικαστικού και Λογιστικού» ή «Λογιστικού και Δικαστικού» των ΔΟΥ Α' Τάξης και περιέρχονται στο Τμήμα «Εσόδων» της ίδιας ΔΟΥ, ενώ οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Λογιστικό του Τμήματος « Εξόδων και Λογιστικού» περιέρχονται στο Τμήμα «Εσόδων και Δικαστικό» της ίδιας ΔΟΥ.

Τέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Λογιστικό του Γραφείου «Λογιστικού - Δικαστικού - Γραμματείας» των ΔΟΥ Β' Τάξεως περιέρχονται στο Γραφείο «Εσόδων» της ίδιας ΔΟΥ.