Την Πέμπτη 28/09

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι την Πέμπτη 28/9/2017, ώρα  20.30, θα πραγματοποιηθεί η  τακτική  συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (στο 1οΓυμνάσιο Χανίων).

Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:
1.Γενική Συνέλευση
2. Νέο Λύκειο
3. Προγραμματισμός δράσης της ΕΛΜΕ Χανίων
4. Επικαιροποίηση της θέσης της ΕΛΜΕ Χανίων σχετικά  με τα ΣΔΙΤ

5. Οικονομικά θέματα (μείωση συνδρομής, λειτουργία απεργιακού  ταμείου, ΓΣ οικονομικών θεμάτων) 

6. Παράλληλες δράσεις ΕΛΜΕ Χανίων

 Η συνεδρίαση αυτή (όπως κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.
Οι συνάδελφοι / συναδέλφισσες ενημερώνονται ότι μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη, εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ.