Σε αναλυτική παρουσίαση όλων των στοιχείων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου Ρεθύμνου για το 2010, προχώρησε η διοίκησή του, αλλά και σε ενέργειες που έχει προβεί προκειμένου να ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο για τις ανάγκες του.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη μείωση του προσωπικού σε βασικές κατηγορίες όπως:

Νοσηλευτές μείον 12 Νοσηλευτές ( το 93% της περσινής στελέχωσης) Μαίες μείον 2 Μαίες ( το 75% της περσινής στελέχωσης)  Τραυματιοφορείς μείον 5 Τραυμ/φορείς (το 64% της περσινής στελέχωσης) Παρασκευαστές μείον 4 Παρασκευαστές (το 73% της περσινής στελέχωσης) Χειριστές ακτινολογικού μείον 2 Χειριστές (το 80% της περσινής στελέχωσης) Διοικητικοί μείον 19 Διοικητικοί (το 66% της περσινής στελέχωσης).

Η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τη μείωση βαρδιών στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό, ενώ και σε άλλες κατηγορίες δεν μπορεί να καλυφθεί το κυκλικό ωράριο, λόγω της μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Την ίδια ώρα, διαβεβαιώνει ότι έχει ενημερώσει, σε όλους τους τόνους και με όλα τα μέσα, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και έχει κινηθεί ώστε να ενισχυθεί με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στέλνοντας αιτήματα στο υπουργείο για:
α) για εποχικό προσωπικό 25 ατόμων, (β) για 15 άτομα επικουρικό προσωπικό, (γ) για 70 άτομα από τις διαθέσιμες θέσεις μέσω ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, (δ) μέσω ΟΣΕ 24 θέσεις και (ε) έχει προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης 8 ατόμων εποχικού προσωπικού.

Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου απάντησε και στις κατηγορίες περί διαφθοράς, κρίνοντάς της ως ανυπόστατες.