Διεθνές Συνέδριο για τις Ανισότητες και τη Διαφορετικότητα των Αγροτικών Περιοχών της Ευρώπης, διοργανώνεται στα Χανιά από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγροτικής Κοινωνιολογίας διοργανώνει μεταξύ 22 και 25 Αυγούστου το 24ο Ευρωπαϊκό της συνέδριο στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). Αντικείμενο του συνεδρίου είναι «Οι ανισότητες και η διαφορετικότητα στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης».

Οι αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα επηρεασμένες από τις ανισότητες που προκαλούνται από τις διαδικασίες οικονομικής ανάπτυξης και συχνά οδηγούν τους αγροτικούς πληθυσμούς στην εκμετάλλευση, στην περιθωριοποίηση και τελικά στο ξεκλήρισμα από την γη και τον τόπο τους.

Παράλληλα, οι οικονομικές αλλαγές, οι αλλαγές στο κλίμα, το περιβάλλον και την γεωπολιτική έχουν, τα περασμένα χρόνια, ενισχύσει τις ανισότητες μεταξύ των πληθυσμών, των αγροτικών περιοχών και μεταξύ των ίδιων των κρατών. Η σύνδεση των ανισοτήτων με την διαφορετικότητα των αγροτικών περιοχών στοχεύει στην διερεύνηση των πολλαπλών διαστάσεων των ανισοτήτων, των αιτίων τους και των στρατηγικών αντιμετώπισής τους.

Στο συνέδριο συμμετέχουν επιστήμονες από 40 χώρες και θα παρουσιαστούν πάνω από 300 επιστημονικές ανακοινώσεις σε 28 ομάδες εργασίας οργανωμένες σε ξεχωριστά θεματικά πεδία. Μερικά από αυτά τα θεματικά πεδία είναι:

• Οι παγκόσμιες διαταραχές, οι αλλαγές στην αγροτική πολιτική και η βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών

• Τα τρόφιμα και η διατροφική ασφάλεια

• Η βιωσιμότητα, η μετάβαση και οι μετασχηματισμοί στις αγροτικές περιοχές της Νότιας Ευρώπης

• Το φύλο και η ισότητα στο κέντρο και την περιφέρεια της Ευρώπης

• Η κοινωνική γεωργία, η υπευθυνότητα και η κοινωνική καινοτομία στις αγροτικές περιοχές

• Η ανάπτυξη της ενέργειας και η αγροτική διαφοροποίηση

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο, σε ειδική συνεδρίαση με καλεσμένους ομιλητές, είναι και αυτό των επιπτώσεων της κρίσης στις αγροτικές περιοχές
--