Άμεση αναμένεται να είναι η ενεργοποίηση του ELA, προκειμένου να δώσει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες καθώς η ΕΚΤ δεν πρόκειται τελικώς -με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένανα ενεργοποιήσει το πακέτο των 30 δισ. ευρώ εγγυήσεων που προβλέφθηκε στη Σύνοδο του Ιουλίου.

Ο λόγος που η ΕΚΤ δεν προχωρεί στην παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες είναι, όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, διότι όπως φαίνεται με βάση τη διογκούμενη κρίση δεν επιθυμεί να αποκτήσει σε τούτη τη φάση και άλλα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, που θα αποτελούσαν τις σχετικές εγγυήσεις για την παροχή ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα...
Εγγυήσεις

Βεβαίως σε κάθε περίπτωση η ενεργοποίηση του ELA πάλι διενεργείται υπό την αιγίδα της ΕΚΤ αφού αυτή παρέχει τη σχετική ρευστότητα στην Τράπεζα της Ελλάδας για την ενεργοποίηση του μηχανισμού, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδας θα κάνει δεκτές και εγγυήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να χορηγηθούν στην ΕΚΤ αφού το πλαίσιο εκεί είναι πολύ πιο αυστηρό.

Σε κάθε περίπτωση, η ρευστότητα των τραπεζών είναι εγγυημένη και αυτό ακριβώς ήταν το θέμα και της χθεσινής συνάντησης του υπουργού Οικονομικών κ. Βενιζέλου, με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Προβόπουλο. Ακριβώς γι΄ αυτόν το λόγο η ετοιμότητα για την ενεργοποίηση του ELA, δεδομένων των υπαρχουσών συνθηκών όπου το Δημόσιο για την αποπληρωμή ομολόγων αποσύρει από τις τράπεζες καταθέσεις του ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ, δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τις αρχές.

Εν τω μεταξύ στον κλοιό ελέγχου των δανειακών χαρτοφυλακίων τους βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες.

Χθες πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τηλεδιασκέψεις των τραπεζών με τους εκπροσώπους της Black Rock, που θα διενεργήσουν στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Μνημονίου τον έλεγχο των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά τα πρότυπα του ελέγχου στην Ιρλανδία.

Τα δανειακά χαρτοφυλάκια των 18 πιστωτικών ιδρυμάτων που θα ελεγχθούν είναι ύψους περίπου 250 δισ. ευρώ και αφορούν καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί από το διεθνή οίκο θα εξάγει συμπεράσματα σε επίπεδο τριετίας για τα χαρτοφυλάκια αυτά, αλλά και σε ορίζοντα ίσο με το χρόνο ζωής των χαρτοφυλακίων αυτών.

Τι θα κάνει η Black Rock. Ο διεθνής οίκος θα υπολογίσει με κάποια μοντέλα προσαρμοσμένα στο ελληνικό σύστημα, τις προβλέψεις τις οποίες οφείλουν να έχουν λάβει οι τράπεζες για το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο σε ορίζοντα τριετίας.

Προβλέψεις

Στη συνέχεια η Τράπεζα της Ελλάδας θα υπολογίσει τις πραγματικές προβλέψεις που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες, θα προσθέσει σε αυτές τη δυνητική κερδοφορία των τραπεζών σε ορίζοντα τριετίας που μπορεί να καλύψει τη διαφορά μεταξύ των προβλέψεων της Black Rock και των προβλέψεων των τραπεζών. Εν συνεχεία με βάση τα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης που θα έχουν οι τράπεζες σε ορίζοντα τριετίας θα υπολογιστεί τι κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης προσθετικά στις προβλέψεις των τραπεζών...

Εάν όλα αυτά εξάγουν άθροισμα μικρότερο από τις προβλέψεις της Black Rock για τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τότε οι τράπεζες θα κλιθούν να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά.

Τα παραπάνω θα διενεργηθούν σε ένα επίπεδο βασικού σεναρίου και σε ένα επίπεδο ακραίου σεναρίου. Ομως, όπως εύστοχα παρατηρούν τραπεζικοί παράγοντες στην Ελλάδα, όπως και στην Ιρλανδία, τόσο το ακραίο σενάριο όσο και το βασικό σενάριο δεν διαφέρουν ιδαίτερα.

Στην παρούσα φάση

• Η ΕΚΤ δεν προχωρεί στην παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες, διότι όπως φαίνεται με βάση τη διογκούμενη κρίση δεν επιθυμεί να αποκτήσει σε τούτη τη φάση και άλλα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, που θα αποτελούσαν τις σχετικές εγγυήσεις για την παροχή ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

• Χθες πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τηλεδιασκέψεις των τραπεζών με τους εκπροσώπους της Black Rock, που θα διενεργήσουν στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Μνημονίου, τον έλεγχο των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά τα πρότυπα του ελέγχου στην Ιρλανδία.