Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι ενέργειες για την κατεδάφιση και την επισκευή ρυμοτομούμενων και ετοιμόρροπων κτισμάτων στα όρια του Δήμου Ηρακλείου που αυτά έχουν κριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές ως επικίνδυνα ετοιμόρροπα,
ύστερα από την τελική υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Συγκεκριμένα η σύμβαση για το έργο τιτλοφορείται «Κατεδαφίσεις και Επισκευές Ρυμοτομούμενων και Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου» ενώ ο προϋπολογισμός του αναμένεται να αγγίξει τα 75.609,76ευρώ με συγχρηματοδότηση από τα συμβαλλόμενα μέρη.