Ξεσκόνισμα στα οικονομικά των φορέων του δημοσίου αλλά και προτάσεις για περικοπές δαπανών και... οργανισμών αναθέτει η κυβέρνηση σε χρηματοοικονομικούς συμβούλους μετά από πιέσεις της Τρόικας.

Η αδυναμία του υπουργείου Οικονομικών να υποχρεώσει ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, ΤΕΙ, ΑΕΙ, νοσοκομεία και άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου να κοινοποιήσουν οικονομικές καταστάσεις και να περιορίσουν τις δαπάνες τους προκάλεσε την οργή των ελεγκτών της Τρόικας και ζήτησαν την ανάληψη δράσης.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας "Κεφάλαιο" πρώτη αντίδραση είναι η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού πρόσληψης χρηματοοικονομικών συμβούλων που θα λάβουν συνολικά 1,107 εκατ. ευρώ για 2ετή παρακολούθηση, έλεγχο και υποβολή προτάσεων παρέμβασης στους 1.600 περίπου φορείς που χρηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Ουσιαστικά ενεργοποιείται διάταξη του 2008 που προέβλεπε ότι η ειδική γραμματεία ΔΕΚΟ θα επιβλέπει τα δημόσια οικονομικά όλων των φορέων γενικής κυβέρνησης. Καθώς το έργο καθυστερεί, ζητείται και η συμβολή ιδιωτών. Ο διαγωνισμός «υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΥΠΟΙΚ (ΕΓΔΕΚΟ) σε εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά και ελεγκτικά θέματα" που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, θα οδηγήσει σε συμφωνία – πλαίσιο την οποία βλέπουν θετικά και φορείς της αντιπολίτευσης.
Δηλαδή η συμφωνία θα «προσαρμόζεται» ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει η κυβέρνηση. Θα ζητά συνδρομή σε ελέγχους, παροχή προτάσεων για αλλαγές ανά περίπτωση, ώστε να υποστηριχθεί το έργο και της ειδικής γραμματείας αλλά και της ειδικής διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου που συστάθηκε το 2010.

Οι ιδιώτες «Ράμπο» θα έχουν πολλές αποστολές:

1. Θα βοηθούν το υπουργείο να διασφαλίσει τους στόχους του Μνημονίου για άμεση μείωση των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με την εγκαθίδρυση στους φορείς μηχανισμών παρακολούθησης των χρηματοροών και την συνεχή εποπτεία τους

2. Θα προτείνουν μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις στα δημοσιονομικά των φορέων, στους προϋπολογισμούς τους και συστήματα δημοσιονομικής μεταρρύθμισης.

3. Θα ασκούν εσωτερικό έλεγχο στους φορείς,. Θα εντοπισθούν οι κοστοβόρες διαδικασίες και εσωτερικές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, θα εκτιμηθεί το εσωτερικό περιβάλλον του κάθε φορέα και οι υφιστάμενες οργανωτικές, διοικητικές αλλά και εργασιακές σχέσεις «εν όψει των σχετικών αναγκαίων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων», ενώ θα υιοθετηθούν σύγχρονα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Επίσης θα αναπτύξουν μοντέλα εκτίμησης και διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και σχετικών, άμεσα εφαρμόσιμων προτάσεων