Κατατέθηκε τη Δευτέρα στη σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. μετά από αίτημά της εκτενής γνωμοδότηση του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Κώστα Χρυσόγονου για το νομοσχέδιο για τα Α.Ε.Ι. που συζητείται στη Βουλή.

Όπως αναφέρει "Το Βήμα", η γνωμοδότηση που τεκμηριώνεται με παράθεση της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «τουλάχιστον εικοσιτρείς (23) επιμέρους διατάξεις ή και δέσμες ολόκληρες διατάξεων του νομοσχεδίου παραβιάζουν εμφανώς τόσο το άρθρο 16 του ισχύοντος Συντάγματος όσο και άλλες διατάξεις του Συντάγματος ή και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι παραβιάσεις αυτές είναι τέτοιας έκτασης και βαρύτητας ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για αναίρεση της λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως πλήρως αυτοδιοικούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για έμμεση κατάργηση της ιδιότητας των καθηγητών τους ως δημοσίων λειτουργών και για καίριο πλήγμα σε βάρος της ακαδημαϊκής ελευθερίας», υπογραμμίζεται στη γνωμοδότηση.

Περαιτέρω ο γνωμοδοτών επισημαίνει ότι «τα όργανα της ακαδημαϊκής αυτοδιοίκησης και πρωτίστως ο πρύτανης έχουν δικαίωμα να προβούν σε έλεγχο της συνταγματικότητας των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας που θα κληθούν, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους, να εφαρμόσουν και, σε περίπτωση που διαπιστώσουν αντισυνταγματικότητα, να αφήσουν ανεφάρμοστη τη διάταξη».

Διαβάστε όλο το νομοσχέδιο της γνωμοδότησης