Θέματα που αφορούν την υλοποίηση έργων κυρίως στις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Λεύκης και Ιτάνου συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας.

Με ομόφωνες αποφάσεις τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην έγκριση των πρακτικών και στην κατακύρωση αποτελέσματος διενεργηθέντος ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων «Βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τοπικής Κοινότητας Χανδρά» και «Αγροτική οδοποιία (τοιχία, τσιμεντόστρωση) περιοχής Κρυών».

anatolh.com