"Εις ώτα μη ακουόντων" η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης για έσοδα.

Για να εισπράξει, πρέπει ο οφειλέτης να έχει...παραδάκι και να μην φοβάται!

Για να ειπράξει πρέπει να έχει αξιόπιστη κρατική μηχανή και ανταπόδοση των πόρων στο κοινωνικό κράτος.

 Γ.Ουν