Σε έκτακτη γενική του συνέλευση, το περασμένο Σάββατο, ο Σύλλογος απέρριψε "στο σύνολό του το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΕΟΠΠΥ, ως απαράδεκτο και επικίνδυνο για την περίθαλψη των πολιτών, την αξιοπρέπεια του Έλληνα Ιατρού και του Ιατρικού έργου".

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάλεσε τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας που έχουν επεξεργαστεί τις σχετικές με την αποζημίωση των γιατρών προτάσεις, στο πλαίσιο του ΕΟΠΠΥ, να μην προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδίου και να το επανεξετάσουν βάσει των προτάσεων του ιατρικού κόσμου.

Η γενική συνέλευση των προέδρων και των εκπροσώπων των ιατρικών συλλόγων της χώρας εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο του ΠΙΣ να καταρτίσει με εμπειρογνώνονες τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση για τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Απασχόλησηςε και Αμοιβών με τον ΕΟΠΠΥ σύμφωνα με τις προτάσεις των γιατρών