Μέσα στο λίγο χρόνο από τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηρακλείου, μία από τις πρώτες αποφάσεις που πάρθηκαν  ήταν ο θεσμός του Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτικής να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί.

Η συγκυρία όμως εφαρμογής του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ελαχιστοποίησε το διαθέσιμο χρόνο διεξαγωγής του καθιστώντας αδύνατο το γεγονός πραγματοποίησης του  το έτος 2011.

Επιθυμώντας αφενός το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για ένα τόσο σημαντικό πολιτιστικό θεσμό τόσο για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής όσο και για ολόκληρο το διευρυμένο Δήμο Ηρακλείου  και αφετέρου τη διασφάλιση  των ποιοτικών προδιαγραφών που αρμόζουν σε ένα τέτοιο γεγονός και θέλοντας να αποφευχθούν βιαστικές και πρόχειρες κινήσεις που θα οδηγούσαν  σε υποβάθμιση του, αποφασίστηκε το 6ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής να γίνει το έτος 2012.

Έτσι θα υπάρξει ικανός χρόνος επαρκούς προετοιμασίας για την σωστή διεξαγωγή του Συμποσίου.

Ο θεσμός αυτός πέραν της ποιότητας που πρέπει να διαθέτει, για να έχει ταυτόχρονα και προοπτική πρέπει να αποτελεί ευκαιρία δημιουργικής συνεργασίας και συλλογικής δουλειάς των ανθρώπων όλης της περιοχής αλλά και δυναμικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής.

Για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς κάλεσαν τους Πολιτικούς εκπροσώπους της περιοχής , Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των πολιτιστικών φορέων , Προέδρους Πολιτιστικών Συλλόγων  και αφού συζητήσαμε μαζί τους διεξοδικά , συμφώνησαν και αυτοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία , με την πρόταση μας.

Έτσι, με στόχο την Διοργάνωση ενός επιτυχημένου και αναλόγου της ιστορίας του θεσμού, προγραμματίστηκε  το 6ο Συμπόσιο Γλυπτικής , το Καλοκαίρι του 2012.