Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού κατέθεσε  στη Βουλή ο Βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Δ. Μιχελογιαννάκης σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον τομέα του μαζικού αθλητισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:         

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζετε ότι σκοπός του μαζικού αθλητισμού είναι η συμμετοχή στον αγώνα ή το παιχνίδι και η ομαλή κοινωνικοποίηση μέσα από ομαδικά κυρίως αθλήματα. Ο πολίτης μέσω του αθλητισμού νιώθει ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου, εντάσσεται ομαλά στο κοι-νωνικό σύνολο και ικανοποιεί την ανάγκη του για συμμετοχικό παιχνίδι, επικοινωνία, και   ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του. Σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο όπου ο μαζικός αθλητισμός αποτελεί μία διέξοδο γόνιμη και ουσιαστική αλλά ταυτόχρονα και οικονομικά προσιτή. 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

Τι προτίθεται το υπουργείο να πράξει και ποια η πολιτική βούληση, ώστε ο μαζικός      αθλητισμός να τύχει σωστού σχεδιασμού και προγραμματισμού με συνεχή και επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.