Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού ποσού 2.485.130,00€ για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2011-2012».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η σχετική προκήρυξη πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31/8/2011 σύμφωνα με την 38/2011εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.