Μειώσεις στα πρόστιμα για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που συζητά τις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Παρά την ανακοίνωσή του για βελτιώσεις στο νομοσχέδιο ο Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε, όπως δημοσιεύει η imerisia.gr, ότι «το υπουργείο είναι ανοιχτό και σε περαιτέρω αλλαγές αν η χρεία τους προκύψει κατά τη συνέχιση της συζήτησης».

Μεταξύ των αλλαγών, είναι και αυτή που προβλέπει «μειωτικό συντελεστή», όπως τον χαρακτήρισε ο υπουργός, για υπόγεια, πατάρια και σοφίτες, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν μικρότερα πρόστιμα για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Επίσης, εισάγεται επιπλέον κοινωνικός συντελεστής για την κύρια και μοναδική κατοικία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και με χαμηλό εισόδημα, καθώς και συντελεστής παλαιότητας (όσο παλαιότερο είναι το αυθαίρετο τόσο μικρότερο θα είναι και το πρόστιμο).

Των ρυθμίσεων εξαιρούνται τα ακίνητα που έχουν χτιστεί χωρίς άδεια πριν από το 1955 και αυτά που έχουν τακτοποιηθεί με παλαιότερους νόμους.

Ο υπουργός εμφανίστηκε πρόθυμος να συζητήσει το αν θα πρέπει να απαλειφθεί ο χρόνος των 20 και 40 ετών που έχει προσδιοριστεί για τη διατήρηση των εκτός και εντός σχεδίου αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, ο όρος «διατήρηση αυθαιρέτων» αντικαθίσταται από τον όρο «αναστολή των κυρώσεων», με στόχο να αποφευχθούν προβλήματα στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Ανοιχτός εμφανίστηκε επίσης ο υπουργός και για την απόδοση μέρους των προστίμων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως στο ΙΚΑ, ενώ ουσιαστικές αλλαγές ανακοινώθηκαν και για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων με κεντρικό άξονα την μεγαλύτερη «νομική ασφάλεια» για το δίκτυο NATURA.