Την απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία ισχύει μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2011, θα επαναξιολογήσει πριν το τέλος Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν διαβούλευσης με τις παραπάνω εποπτικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά, καθώς και στις αγορές ευρύτερα.

Σε σχετική ανακοίνωση η Ε.Κ., σύμφωνα με το δημοσίευμα στο protothema.gr, επισημαίνει παράλληλα ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και τις εποπτικές αρχές της Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Βελγίου, οι οποίες έχουν λάβει έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων.

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ακολουθήσει ανάλογη προσέγγιση με τις ευρωπαϊκές αρχές στο θέμα της παράτασης ή άρσης της απαγόρευσης ή και της λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις συνθήκες.

Παράταση της απαγόρευσης short selling από Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Την παράταση της απαγόρευσης του short-selling επί των μετοχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου που επιβλήθηκε στις 12 Αυγούστου αποφάσισαν οι εποπτικές αρχές των χρηματιστηριακών αγορών της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας.