Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και οι διαρροές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την επόμενη μεγάλη πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων. 

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ενίσχυση και ταυτόχρονα η Εξισωτική Αποζημίωση του 2017 προγραμματίζεται να καταβληθούν μέσα στο διάστημα 18-20 Δεκεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου.

Οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) θα πληρωθούν το υπόλοιπο 30% της αξίας τους, με το ποσό συνολικά να ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ. Τα νέα ΔΒΕ, συνολικής αξίας 50 εκατ. περίπου, τα οποία και θα δοθούν μέσω του εθνικού αποθέματος στους νέους δικαιούχους, θα πληρωθούν στο 100% της αξίας τους. Το σύνολο του ποσού των 520 εκατ. ευρώ που διατίθεται για το Πρασίνισμα θα μοιραστεί σε όλους τους δικαιούχους, παλιούς και νέους. Ο υπολογισμός του, αλλά και των υπόλοιπων ενισχύσεων, αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των 50.000 παραγωγών, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν στην προκαταβολή, επειδή το ποσό πληρωμής ήταν μικρότερο από 250 ευρώ.

Στα 230 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης που θα διατεθεί στους 370.000 δικαιούχους. Τα περισσότερα χρήματα, 148 εκατ. ευρώ διοχετεύονται στις ορεινές περιοχές.

Βιολογική Γεωργία - νέο πρόγραμμα

Εν τω μεταξύ, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου προγραμματίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δοθεί η προκαταβολή του νέου προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας, σε ποσοστό 65-70% επί του συνολικού ποσού που δικαιούται ο κάθε παραγωγός. Στα δύο μέτρα (11.1.1 και 11.1.2) εντάσσονται περίπου 11.500 παραγωγοί και το συνολικό ποσό προς πληρωμή ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ.

Πηγή: agro24.gr