Έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί το νέο ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνου Ρόβλια.

Για το λόγο αυτό, ο υφυπουργός ζήτησε απογραφή από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την εφαρμογή του νέου ωραρίου και η εγκύκλιος απεστάλη σήμερα στα υπουργεία, στις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, στις Ανεξάρτητες Αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) και στα υπόλοιπα ΝΠΔΔ.

Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού είναι:

1. Εάν εφαρμόζεται το νέο ωράριο εργασίας από όλους τους υπαλλήλους

2. Εάν όλοι οι υπάλληλοι έχουν δηλώσει στις υπηρεσίες τους το ωράριο που επιθυμούν

3. Πόσοι υπάλληλοι επέλεξαν το καθένα από τα προτεινόμενα ωράρια (ώρα έναρξης 7:00 ή 7:30 ή 8:00 ή 9:00).

Η απογραφή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου το υπουργείο να έχει συνολική και αναλυτική εικόνα για το νέο ωράριο, καθώς και στατιστικά στοιχεία για τις επιλογές των υπαλλήλων.

Το νέο ωράριο αύξησε τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού και επιφέρει εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης, χωρίς να έχει καταγγελθεί μέχρι στιγμής κάποιο πρόβλημα.