Για την πρόσληψη 3.000 επιπλέον νοσηλευτών στα νοσοκομεία της χώρας δεσμεύεται εγγράφως ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδος, απαντώντας εγγράφως σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρη Αυγενάκη.

Επιπλέον, σχετικά με την πληρωμή των ιατρών στα απογευματινά ιατρεία του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. σημειώνει ότι πληρώνονται άμεσα οι αμοιβές όλου του προσωπικού έως και το Νοέμβριο, ενώ άμεσα πρόκειται να καταβληθούν και οι επόμενοι μήνες.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας, κ. Α. Λοβέρδος, σημειώνει στο έγγραφό του ότι «Η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας είναι ένα χρονίζον πρόβλημα, η επίλυση του οποίου δρομολογείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στo βαθμό που αυτό είναι δυνατό κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες» και τονίζει ότι «Δρομολογείται, όμως, η πρόσληψη 3.000 συνολικά νοσηλευτών μέχρι τo τέλος του έτους».

Επιπλέον, αναφέρει ότι «λόγω έλλειψης προσωπικού, oι τρεις χειρουργικές αίθουσες του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζέλειο-Πανάνειο Ηρακλείου δεν ετέθησαν σε λειτουργία έως σήμερα» και προσθέτει ότι «οι ενεργές κλίνες ΜΕΘ, ανά υγειονομική μονάδα έχουν ως ακολούθως:
- ΓΝ Χανίων : (7) κλίνες
- ΓΝ Ρεθύμνου : (6) κλίνες
- ΠΑΓΝΗ : (12) κλίνες
- Β.Π.Γ.ΝΗ.: (11) κλίνες (ΜΑΦ & ΜΕΘ).

Τέλος, «όσον αφορά την προμήθεια υλικών, επισημαίνει ότι «διαγωνισμοί σε αναλώσιμα υλικά στις περισσότερες κατηγορίες διενεργούνται από τις υγειονομικές μονάδες, ήδη, σύμφωνα με τηv κείμενη νομοθεσία, ενώ δεν σημειώνονται ελλείψεις υλικών τέτοιες που θα δυσχέραιναν την ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων και την διενέργεια ιατρικών ή επεμβατικών πράξεων».