Μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης φαίνεται να είναι αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα, έναντι της υφιστάμενης μεθόδου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο Annals of Surgery.

Με την χρήση λαπαροσκόπησης, ο χειρουργός κάνει μια μικρή τομή στην κοιλιακή χώρα ώστε να εισάγει μια μικροκάμερα και στην συνέχεια να πραγματοποιήσει τη διαδικασία της αφαίρεσης.

Ειδικότερα, οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου της Νεμπράσκα μελέτησαν 40.000 επεμβάσεις αφαίρεσης σκωληκοειδίτιδας που είχαν πραγματοποιηθεί σε δεκάδες ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ. Οι 14.000 ήταν «ανοικτού» τύπου και οι 26.000 με λαπαροσκόπηση.

Για σκωληκοειδίτιδα χωρίς επιπλοκές (δηλαδή χωρίς ρήξη) το κόστος και για τις δύο μεθόδους ήταν παρόμοιο, ανερχόμενο στα 7.800 δολάρια.

Οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν λαπαροσκοπικά είχαν χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας (0,07% έναντι 0,17%), λιγότερες επαναεισαγωγές στο νοσοκομείο και ελαφρώς συντομότερη νοσηλεία.

Σε περίπτωση ρήξης της σκωληκοειδούς απόφυσης, η «ανοικτού» τύπου επέμβαση σήμαινε υψηλότερο κόστος νοσηλείας. Κατά μέσο όρο 17.594 δολάρια, συγκριτικά με τα 12.125 δολάρια για την λαπαροσκόπηση.

Και πάλι οι ασθενείς που είχαν αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά είχαν καλύτερη ανάρρωση, καθώς η ελάχιστα επεμβατική αυτή τεχνική συντελεί σε μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο από την «ανοικτού» τύπου χειρουργική εκτομή, που προϋποθέτει μια εκτεταμένη τομή 30,4 εκατοστών στην κοιλιακή χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα πειράματα που έχουν γίνει με στόχο την σύγκριση των δύο τεχνικών έχουν προς το παρόν καταλήξει σε αντικρουόμενα συμπεράσματα και ορισμένοι επιστήμονες δεν έχουν πειστεί ότι η λαπαροσκόπηση πραγματικά μπορεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή χειρουργική.

Η μελέτη του Δρ Ντμιτρι Ολεϊνικοφ του Κέντρου Προηγμένης Χειρουργικής Τεχνολογίας στο Ιατρικό Κέντρο της Νεμπράσκα δεν αποσαφηνίζει το ζήτημα, αλλά αποδεικνύει ότι η λαπαροσκόπηση μπορεί να συντελέσει στη μείωση του κόστους νοσηλείας.

Ωστόσο ο σχεδιασμός της μελέτης έχει κάποιους περιορισμούς. Πρώτον, εστίασε μόνο σε ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα και δεύτερον, δεν αποτελεί τυχαιοποιημένη έρευνα, γεγονός που σημαίνει ότι οι ασθενείς που συγκρίθηκαν μπορεί να διέφεραν σημαντικά. Και όντως εκείνοι που είχαν αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά ήταν νεότεροι και η κατάστασή τους λιγότερο σοβαρή. Αυτό μπορεί να επηρέασε το αποτέλεσμα, υπέρ της λαπαροσκόπησης.

Η αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης είναι η συνηθέστερη επέμβαση παγκοσμίως, και μόνο στις ΗΠΑ διενεργούν 750.000 τέτοιες επεμβάσεις κάθε χρόνο.