Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του καταστροφικού έργου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Έβρου στις 24 Αυγούστου 2011, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τη χώρα μας (National Focal Point) σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, ενεργοποίησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GMES/SAFER για γρήγορη χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Το χαρτογραφικό υλικό και τα δορυφορικά δεδομένα που θα διατεθούν, θα αποσταλούν, όπως δημοσιεύει η zougla.gr, άμεσα σε όλους στους αρμόδιους εμπλεκομένους φορείς (Πυροσβεστικό Σώμα, Πολιτική Προστασία Έβρου, Διεύθυνση Δασών Έβρου κλπ), με τους οποίους ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προς υποβοήθηση του έργου τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη στην αντιμετώπιση της καταστροφής και την άμεση διαχείριση των συνεπειών της, δεδομένου ότι με τη χαρτογράφηση και τη διάθεση δορυφορικών δεδομένων, θα δοθεί η δυνατότητα αποτύπωσης της έκτασης της καταστροφής.

Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του καταστροφικού έργου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λευκίμμη του Έβρου στις 24 Αυγούστου 2011, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) για τη χώρα μας σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, ενεργοποίησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GMES/SAFER για γρήγορη χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Το χαρτογραφικό υλικό και τα δορυφορικά δεδομένα που θα διατεθούν, θα αποσταλούν άμεσα σε όλους στους αρμόδιους εμπλεκομένους φορείς (Πυροσβεστικό Σώμα, Πολιτική Προστασία Έβρου, Διεύθυνση Δασών Έβρου κλπ), με τους οποίους ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προς υποβοήθηση του έργου τους.

Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη στην αντιμετώπιση της καταστροφής και την άμεση διαχείριση των συνεπειών της, δεδομένου ότι με τη χαρτογράφηση και τη διάθεση δορυφορικών δεδομένων, θα δοθεί η δυνατότητα αποτύπωσης της έκτασης της καταστροφής.