Απαντώντας σε Αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, σχετικά με τις επισημάνσεις του Νομαρχιακού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες νομού Ηρακλείου για τις τοποθετήσεις Δημόσιου Τομέα του νόμου 2643/1998 έτους 2008, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Κουτσούκος, αναφέρει ότι ξεπεράστηκε το νομικό κώλυμα που υπήρχε και οι διαδικασίες θα προχωρήσουν κανονικά μέσω του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι, σύμφωνα με το αρ.280 του ν.3852/2010 "Καλλικράτης", η άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν.2643/1998, απονέμεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Κατά συνέπεια, για να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς προκηρύξεις του ν.2643/1998 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αυτό θα γινόταν με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην έκδοση των πινάκων τοποθέτησης.

Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι εκκρεμείς προκηρύξεις του ν.2643/1998 από τον ΟΑΕΔ, το Υπ.Εργασίας στο ν.3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης", συμπεριέλαβε διάταξη (άρθρο 90) σύμφωνα με την οποία η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν από τον ΟΑΕΔ και είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν.2643/1998 (Α' 220), εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕΔ μέχρι την 30.06.2012.

Συνεπώς ο ΟΑΕΔ θα προβεί στην ολοκλήρωση της προκήρυξης για τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καταλήγει η Απάντηση του Υπ.Εργασίας.