Περιορισμό της ισχύος των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων -οι οποίες κατά κανόνα προβλέπουν υψηλότερες αποδοχές για τους εργαζόμενους- και τη μείωση των μισθών σε περισσότερες επιχειρήσεις της χώρας καθώς και σε τοπικό επίπεδο, ζητά η τρόικα «πιέζοντας» για περαιτέρω αλλαγές στη σχετική (πρόσφατη) νομοθεσία.

Το θέμα αυτό συζητά από σήμερα με τους επικεφαλής της Τρόικας η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ημερησίας», στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τίθεται το δίλημμα είτε της πλήρους αλλαγής του νόμου για τις συμβάσεις είτε της τροποποίησης των ρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη για τις επιχειρήσεις η εφαρμογή χαμηλότερων μισθών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τρεις αλλαγές

Οι 3 αλλαγές που συζητούνται να γίνουν προκειμένου να διαφυλαχθεί ο πυρήνας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων (δηλ. η επέκταση των συμβάσεων στα μη μέλη των οργανώσεων και η διατήρηση των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων) είναι:

1. Να καταργηθεί ο προηγούμενος κοινωνικός έλεγχος στις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις που προβλέπουν μειώσεις μισθών έως τα επίπεδα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και αντί της προηγούμενης γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου του ΣΕΠΕ που προβλέπει ο ισχύον νόμος, να δοθεί η δυνατότητα μεσολάβησης, όπου χρειάζεται, του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

2. Να ελεγχθεί η αντιπροσωπευτικότητα όλων των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων που υπογράφουν κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις και ζητούν από το υπουργείο την επέκταση των συμφωνιών τους για τους μισθούς και στα μη μέλη (θα ζητηθούν στοιχεία αρχαιρεσιών και λίστες ενεργών μελών για να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 51% του κάθε κλάδου και επαγγέλματος και σε περίπτωση που έχουν χαμηλότερα ποσοστά δεν θα μπορούν να επιβάλλουν όσα συνομολογούν).

3. Να προβλεφθεί η σύναψη συμφωνιών με μικρότερους μισθούς σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να ισχύουν χαμηλότερες αποδοχές από τις κλαδικές ρυθμίσεις σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα, σε τουριστικούς προορισμούς (η συγκεκριμένη πρόταση συναντά, πάντως, πολλές αντιρρήσεις).

Η τρόικα έχει υποβάλει, τέλος, ερώτημα στο υπουργείο για το «εάν υπάρχουν περιθώρια να μειωθούν οι κοινωνικές εισφορές για τα κοινωνικά επιδόματα που δεν σχετίζονται με τις βασικές συντάξεις και επιβαρύνουν το κόστος εργασίας (όπως τα στρατιωτικά και τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΑΕΔ, οι παροχές για ΟΕΚ και Εργατική Εστία, προγράμματα ψυχαγωγίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων κ.ά.)».