Τα νέα εισιτήρια θα είναι αυξημένα από 20% έως 40% από την ισχύουσα τιμή τους.

 Σύμφωνα με πρόταση του υπουργείου Υποδομών, το ένα εισιτήριο θα είναι μίας χρήσης, θα κοστίζει 1,20 ευρώ και θα χρησιμοποιείται μόνο για μία διαδρομή, καλύπτοντας όλα τα μέσα μεταφοράς εκτός από το Μετρό.

 Το δεύτερο εισιτήριο θα κοστίζει 1,40 ευρώ και θα έχει ισχύ σε όλα τα μέσα μεταφοράς για διάστημα 90 λεπτών, όπως ισχύει και σήμερα με το ενιαίο εισιτήριο του ενός ευρώ.