Μείωση κατά 3,8% παρουσίασε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Ιούνιο 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Ιουνίου 2010, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και το δημοσίευμα στο capital.gr, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Ιούνιο 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2010, παρουσίασε μείωση 0,3 %, έναντι αύξησης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.