Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες που καθιστούν αδύνατη την κατάργηση των Στρατιωτικών Δικαστηρίων του νησιού και την ενσωμάτωσή τους στα αντίστοιχα Αθηναϊκά Δικαστήρια. Η προσφορά Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου που εδρεύουν σήμερα στα Χανιά είναι πολύ σημαντική τόσο για την απονομή δικαιοσύνης, όσο και για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων σε αυτά, ενώ, η ενδεχόμενη κατάργησή τους θα προκαλέσει αποδυνάμωση του Νομού και παράλληλα θα αποτελέσει τροχοπέδη στην απονομή της στρατιωτικής δικαιοσύνης στην Κρήτη.

Αυτό σημειώνει μεταξύ άλλων στη σχετική ερώτηση που κατέθεσε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Μπεγλίτη, ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης επισημαίνοντας ότι η κατάργηση των στρατιωτικών Δικαστηρίων δεν θα πετύχει εξοικονόμηση πόρων αλλά αντίθετα, θα καταστεί πολύ επιζήμια.

Αναλυτικά ο Χανιώτης βουλευτής αναφέρει:
«Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με πρόσφατη τοποθέτηση σας, στο πλαίσιο της περικοπής δημοσίων δαπανών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προτίθεται να προχωρήσει στην κατάργηση του Στρατοδικείου, του Ναυτοδικείου και του Αεροδικείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά και την ενσωμάτωση τους στα αντίστοιχα δικαστήρια των Αθηνών.

Τα Στρατιωτικά Δικαστήρια Κρήτης εξυπηρετούν αυτήν τη στιγμή όλες τις στρατιωτικές μονάδες του νησιού (Στρατό Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία και Λιμενικό Σώμα) και η προσφορά τους είναι πολύ σημαντική τόσο από πλευράς απονομής δικαιοσύνης, όσο και από εξυπηρέτησης των εμπλεκομένων (κατηγορούμενων, μαρτύρων, συνηγόρων υπεράσπισης).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Δικαστηρίων αυτών για το έτος 2010, από τους εκατόν τριάντα έξι (136) συνολικά κληθέντες μάρτυρες κατηγορίας, οι εκατόν δεκαεπτά (117) μετακινήθηκαν από Νομούς και Μονάδες της Κρήτης και μόλις δεκαεννέα (19) εκτός Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης, εξάλλου, παρουσιάζει κάποιες σημαντικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη την κατάργηση των Στρατοδικείων που λειτουργούν με έδρα τα Χανιά και την ενσωμάτωση τους στα αντίστοιχα των Αθηνών.
Ειδικότερα:

• H γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Κρήτης περιορίζει τη σύνδεση της με τον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας με ακτοπλοϊκά και αεροπορικά μέσα μεταφοράς. Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλες νησιωτικές περιφέρειες, η αστική ανάπτυξή της συμβάλλει στην μόνιμη οικογενειακή εγκατάσταση των στελεχών (ιδίως του Λιμενικού Σώματος) στο νησί. Επιπρόσθετα, η λειτουργία του δικαστηρίου στα Χανιά εκφράζει την αρχή της αποκεντρωμένης διοίκησης.
• Η ιδιαιτερότητα των μονάδων της Κρήτης. Μεγάλος αριθμός από τις εγκατεστημένες μονάδες στην Κρήτη εμπλέκονται στον ευαίσθητο τομέα της συνεργασίας με τους συμμαχικούς εταίρους της χώρας μας.
• Η ενδεχόμενη κατάργηση του δικαστηρίου θα επέφερε υποβάθμιση της δικαιοδοτικής λειτουργίας και ραγδαία αύξηση του κόστους εκδίκασης των υποθέσεων που τώρα υπάγονται στην τοπική του αρμοδιότητα. Αυτό θα συμβεί, αφενός γιατί η ανάγκη μετακινήσεων των παραγόντων των δικών θα επιφέρει συχνότερες αναβολές και περιορισμό της ευχέρειας χρήσης του κρισιμότατου αποδεικτικού μέσου των μαρτύρων, και αφετέρου διότι θα καταργηθεί η δυνατότητα προληπτικής λειτουργίας του δικαστηρίου που τώρα πραγματοποιείται με τη συχνή απευθείας επαφή με τα τοπικά στελέχη, η οποία καθίσταται αποτελεσματικότερη λόγω γνώσης των ειδικών συνθηκών των μονάδων από το δικαστήριο.
• Το κόστος εκδίκασης των υποθέσεων. Είναι γεγονός ότι θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση από την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης των μαρτύρων. Έξοδα τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς, όπως προκύπτει από τα τρέχοντα στοιχεία του δικαστηρίου, η πλειονότητα των μαρτύρων είναι εγκατεστημένοι στην Κρήτη κατά το χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων.
• Η ισόρροπη γεωγραφική κατανομή δικαστηρίων, στρατιωτικών και ναυτικών, στον Ελλαδικό χώρο. Η ενδεχόμενη συγχώνευση των Στρατιωτικών Δικαστηρίων των Χανίων στα αντίστοιχα δικαστήρια των Αθηνών θα προκαλέσει αποδυνάμωση του Νομού ενώ παράλληλα θα αποτελέσει τροχοπέδη στην απονομή της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης στην Κρήτη.

Η παραγωγικότητα των στελεχών κρίνεται από την αναλογία του όγκου των υποθέσεων ανά μέλος του προσωπικού. Ο υπάρχων αριθμός στελεχών είναι ο ελάχιστος δυνατός για τη στοιχειώδη λειτουργία του δικαστηρίου και περιλαμβάνει πέντε (5) στρατιωτικούς δικαστές και τέσσερις (4) δικαστικούς γραμματείς. Έτσι η κρίσιμη αναλογία εκδικαζόμενων υποθέσεων ανά στέλεχος είναι αντίστοιχη αυτής των υπολοίπων στρατιωτικών δικαστηρίων της χώρας και δε δικαιολογεί την κατάργηση του Δικαστηρίου και μεταφορά των δικαστών του σε άλλο δικαστήριο για λόγους παραγωγικότητας.

Άλλωστε, το λειτουργικό κόστος του Δικαστηρίου για το οικείο Υπουργείο είναι το ελάχιστο δυνατό, καθώς φιλοξενείται στο συγκρότημα των πολιτικών δικαστηρίων των Χανίων, το οποίο καλύπτει κάθε λειτουργική δαπάνη για στέγαση, θέρμανση, ηλεκτροδότηση και ύδρευση, ώστε το πάγιο λειτουργικό κόστος του δικαστηρίου είναι πρακτικά μηδενικό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ εάν προτίθεσθε να προχωρήσετε στην κατάργηση του Στρατοδικείου, του Ναυτοδικείου και του Αεροδικείου Κρήτης δεδομένου ότι αυτή όχι μόνο δε θα επιτύχει την αναμενόμενη εξοικονόμηση πόρων, αλλά θα καταστεί σημαντικά επιζήμια.»