Την αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίων από 1 μέχρι και 7 Σεπτεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα η Σύγκλητός του, αντιδρώντας στο νέο νόμο πλαίσιο, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, «υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα των ΑΕΙ και υποβαθμίζει το ρόλο των τμημάτων».

Η απόφαση εξουσιοδοτεί επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σε συνεργασία με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας, σε έλεγχο συνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου και σε «κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια».

Η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων θεωρεί ότι ο νέος Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας για ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, δεν διαθέτει την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας της Ακαδημαϊκής κοινότητας και έχει σοβαρά προβλήματα εφαρμογής.

Στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως ο νόμος υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα των ΑΕΙ και δε διασφαλίζει τη δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της φοιτητικής μέριμνας, υποβαθμίζει το ρόλο των τμημάτων και το επίπεδο των σπουδών των αντίστοιχων επιστημών που αυτά θεραπεύουν, μειώνοντας το κύρος των πτυχίων και τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων και υποβαθμίζει την ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημίων.

Επίσης σύμφωνα με το in.gr, συνεχίζει η Σύγκλητος, συρρικνώνει τη δημοκρατική λειτουργία των πανεπιστημίων με αρνητικές επιπτώσεις για την παιδεία και την κοινωνία, καταργεί τη δημοκρατική κατάκτηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και εγείρει σοβαρά θέματα αντισυνταγματικότητας που αφορούν το αυτοδιοίκητο και την ακαδημαϊκή λειτουργία των πανεπιστημίων.

Και καταλήγει η ανακοίνωση: «Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της έναντι των πανεπιστημιακών δασκάλων, των φοιτητών και της ελληνικής κοινωνίας, είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τους όρους και τις συνθήκες ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος».

Ταυτόχρονα, καλεί τα μέλη των εκλεγμένων οργάνων του Ιδρύματος να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μαζί με τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και το προσωπικό για τη στήριξη της λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου.