Η παραγωγή αιολικής ενέργειας αναμένεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2020 στην Ευρώπη με την εγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων νέων και μεγαλύτερων ανεμογεννητριών, σύμφωνα με την τελευταία σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA). Οπως αναφέρεται στην έκθεση «Καθαρή Ενέργεια», μέχρι το τέλος του περασμένου χρόνου η αιολική ενέργεια παρήγαγε περίπου το 5,3% των αναγκών σε ηλεκτρισμό στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 182 Terawatt ανά ώρα (TWh). Το μερίδιο αυτό στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να φτάσει στο 15,7% μέχρι το 2020, ή 581 TWh.

Μέχρι το τέλος του 2010, υπήρχαν περισσότερες από 70.000 ανεμογεννήτριες σε λειτουργία και η Ευρωπαϊκή Ενωση Αιολικής Ενέργειας αναφέρει ότι θα απαιτούνταν επιπλέον 60.000 περισσότερες, του ίδιου μεγέθους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020, αν και με την εγκατάσταση μεγαλύτερων μηχανών ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό ή λιγότερο, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Eπενδύσεις
Οι επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν από 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ (18 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2010 σε 26,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020. Το 40% αυτών των επενδύσεων αναμένεται να δρομολογηθεί προς τα παράκτια αιολικά πάρκα. Ο Τζάστιν Ουίλκς, διευθυντής πολιτικής του EWEA, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις θα επένδυαν 194 δισεκατομμύρια ευρώ στα χερσαία και στα παράκτια αιολικά πάρκα έως τότε, «κυρίως καθοδηγημένες από το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης έως το 2020, το οποίο χρειαζόμαστε αναθεωρημένο και μετά από το 2020».

Μέχρι το 2020, η ηλεκτρική παραγωγή από την αιολική ενέργεια θα είναι ισοδύναμη με τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι 1.154 TWh (ή 28% των συνολικών απαιτήσεων) θα παράγονται από την αιολική ενέργεια, γεγονός που ξεπερνάει τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τις οποίες 241 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να καλύπτουν τις ανάγκες τους από αυτήν το 2030.

Σήμερα, αναφέρει η Ημερησία, από την αιολική ενέργεια παράγεται ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με την κατανάλωση 50 εκατομμυρίων μέσων οικογενειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επί του παρόντος, μόνο η Γερμανία και η Ισπανία παράγουν πάνω από τη μισή της συνολικής παραγωγής αιολικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία προχωρούν με μικρά, αλλά σταθερά βήματα στο συγκεκριμένο τομέα. Κι αυτό συμβαίνει παρά την ισχυρή εμμονή του Παρισιού στη γιγαντιαία πυρηνική βιομηχανία του, η οποία καλύπτει το 80% των αναγκών της Γαλλίας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, κατατάσσεται στην πέμπτη θέση με βάση τα σενάρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης Αιολικής Ενέργειας, όσον αφορά την ανάπτυξη των αιολικών στη δεκαετία που διανύουμε. Σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στην ηλεκτροπαραγωγή, πρώτη αναδεικνύεται η Ιρλανδία (52%), δεύτερη η Δανία (38%), τρίτη η Πορτογαλία (28%), τέταρτη η Ισπανία (27%) και πέμπτη η Ελλάδα (23%).

  • Μέχρι το 2020, η ηλεκτρική παραγωγή από την αιολική ενέργεια θα είναι ισοδύναμη με τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Στόχος το 100% της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορεί να είναι εφικτή κατά 100% από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2050, η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να αναθεωρήσει τη σχετική νομοθεσία μετά το 2020. Ο στόχος είναι από το 19%, που βρίσκεται σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνολικά, να ανέλθει σε 34% το 2020 και στο 100% μέχρι το 2050.

Εκτός από τη νομοθεσία μετά το 2020, απαιτούνται επειγόντως επενδύσεις στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να μεταφερθούν οι μεγάλες ποσότητες που θα παράγονται από την αιολική ενέργεια, από τα σημεία που θα παράγεται μέχρι εκεί που θα καταναλώνεται και επιπλέον επιβάλλεται η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Εξάλλου, πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η χρηματοδότηση της έρευνας.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με την ενίσχυση μιας κορυφαίας στον κόσμο ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ παράλληλα μειώνονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου καθώς και οι εισαγωγές καυσίμων.