Με τα δημόσια έσοδα να «κλείνουν» τελικά ενισχυμένα κατά 5,4% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, έναντι στόχου για αύξηση 6%.

 Το κλείσιμο της «ψαλίδας», που έπεσε σε 280 δισ. ευρώ, αποδίδεται στη σημαντική άνοδο που σημείωσαν τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού το Δεκέμβριο κατά 10,6%. Σε αυτό εκτιμάται ότι συνετέλεσαν κυρίως η περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και η έντασης των ελέγχων για την είσπραξη του ΦΠΑ.

 Το υπουργείο Οικονομικών κρίνει ιδιαίτερα ικανοποιητική την πορεία των εσόδων το 2010, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία η υστέρηση τους περιορίστηκε τελικά στο ύψος των 280 εκατομμυρίων ευρώ. Το συνολικό ύψος των εσόδων του προϋπολογισμού του 2010 ανήλθε σε 51,1 δισ. ευρώ.

 Στο υπουργείο Οικονομικών εκφράζουν αισιοδοξία ότι και τα στοιχεία για την πορεία των δαπανών το 2010 θα επιβεβαιώσουν τους στόχους που έχουν τεθεί για το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού