Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρμόζει για το έτος 2011 πρόγραμμα κατασκηνώσεων ηλικιωμένων, το οποίο για την Περιφέρεια έχει ως εξής:

Ξενώνες Καντάνου Χανίων για τη χρονική περίοδο από 8/10/2011έως 17/10/2011 για 26 ηλικιωμένους.

Προϋποθέσεις: χαμηλό οικονομικό εισόδημα, μοναχικότητα, πρόσφατη χηρεία, προβλήματα υγείας που επιτρέπουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Δικαιολογητικά: Αίτηση, Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, Ιατρική βεβαίωση για τη συμμετοχή του ηλικιωμένου στο πρόγραμμα, Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα.

Λοιπές πληροφορίες:

- Οι ηλικιωμένοι που θα συμμετάσχουν πρέπει να είναι αυτοεξυπηρετούμενοι

- Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής θα βαρύνουν τους ίδιους.

- Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σεντόνια, μαξιλαροθήκες και είδη καθαριότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν και ηλικιωμένοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ΚΑΠΗ.

Πληροφορίες για εγγραφές στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ: 28413-40383 κ. Φραγκιουδάκη Μαρία, 28413-40394 κ. Γκούτη Μαρία ή στα ΚΑΠΗ της Περιφέρειας.

Οι εγγραφές και τα δικαιολογητικά να έχουν αποσταλεί έως και 16 Σεπτεμβρίου.