Εγκρίθηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», το έργο ««Ψηφιακές Υπηρεσίες Πληροφοριών Κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης», συνολικού προϋπολογισμού 397.670 ευρώ, με δικαιούχο και φορέα λειτουργίας το Δήμο Χανίων και συνωφελούμενους φορείς τους Δήμους Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου.

Το εν λόγω έργο, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά στην ανάπτυξη τηλεματικών υπηρεσιών για την διάθεση, σε πραγματικό χρόνο, στους πολίτες πληροφοριών που σχετίζονται με την κυκλοφορία του οδικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Η πληροφόρηση θα παρέχεται στους πολίτες μέσω Φωτεινών Πινακίδων (VMS-Variable Message Signs), οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες στις κύριες Οδικές Αρτηρίες κάθε Δήμου, μέσω σελίδων στο διαδίκτυο, ενημερωμένων με χάρτες και πληροφορίες που θα επιτρέπουν στους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες και σημεία ενδιαφέροντος, μέσω τηλεφωνικών κέντρων (IVR), τα οποία δωρεάν σε κάθε κλήση, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, θα παρέχουν πληροφορίες (αυτοματοποιημένα) για την κίνηση στην πόλη.

Το έργο πρόκειται να βοηθήσει τους πολίτες στο να γνωρίζουν με αξιοπιστία και αμεσότητα την ακριβή κατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους, να εκτιμούν τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδρομής που έχουν επιλέξει, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση σημαντικής παρακώλυσης της κυκλοφορίας, και να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο των μετακινήσεών τους.

Ακόμη, θα βοηθήσει στον εντοπισμό με ευκολία των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και στην ευκολότερη χρήση των Αστικών Συγκοινωνιών, δίνοντας πληροφόρηση για το που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή τα λεωφορεία των αστικών ΚΤΕΛ, το χρόνο άφιξης τους σε κάθε στάση, καθώς και τις διαδρομές τους.