Απάντηση στον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σκανδαλίδης σχετικά με την πληρωμή των δικαιούχων του Μέτρου 132 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Πρόγραμμα για το Μέτρο 132, αφορούσε στη στήριξη παραγωγών που θα εντάξουν το σύνολο ή μέρος των εκμεταλλεύσεών τους στα συστήματα της βιολογικής παραγωγής αλλά και της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2).

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2009 και μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα, μετά και τις σχετικές ενστάσεις. Μέχρι σήμερα, όμως, η όλη διαδικασία έχει "κολλήσει" εξαιτίας των νέων αρμοδιοτήτων που επέφερε ο νόμος για τον "Καλλικράτη".

Έτσι, όπως αναφέρει ο Υπουργός στην απάντησή του, η ΚΥΑ για τη διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Μέτρο 132 "Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων", υπογράφηκε από τους συναρμόδιους Υπουργούς και έχει προωθηθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων που αφορούν στις πληρωμές του Μέτρου 132.

Στη συνέχεια, πρόκειται να προωθηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος ο σχετικός οδηγός Εφαρμογής για τις πληρωμές και τους ελέγχους του Μέτρου, επομένως μετά την υπογραφή του (με ΥΑ) ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση των αιτήσεων πληρωμής.