Απαντώντας σε αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις αντιδράσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού ΟΤΕ, αλλά και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για την κατάργηση του call center Ηρακλείου, ο αρμόδιος Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.Μαγκριώτης αναφέρει ότι:

"Ο ΟΤΕ ΑΕ λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει ως ανώνυμη εταιρεία του ν.2190/1920. Το ελληνικό δημόσιο μετέχει στην ΟΤΕ ΑΕ δια του Υπουργείου Οικονομικών και ασκεί τον έλεγχο υπό την ιδιότητά του αυτή του μετόχου. Συνεπώς, το Υπ.Υ.Με.Δι. δεν έχει αρμοδιότητα επί των θεμάτων που θίγονται στην Αναφορά".

Υπενθυμίζεται ότι το call center του ΟΤΕ στο Ηράκλειο απασχολούσε 70 άτομα και είχε τεράστιο όγκο εργασίας.