Από τη ΔΕΗ Περιοχή Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στα δίκτυά της, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, στις παρακάτω περιοχές:

• Ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 4/9/2011 και από ώρα 06.30 έως 11.00:
Ολόκληρη η πόλη του Αγίου Νικολάου, καθώς και οι περιοχές Όρμος, Αμμούδι, Χαβάνια, Κατσίκια, Μπουζούκια, Αλευρικό, Αμμούδα, Νοσοκομείο, Θεραπευτήριο, Λαγκός, Λιμάνι, Εργατικών Κατοικιών και Γαργαδόρος.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σ' άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω κι αν βρίσκονται στο έδαφος.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ τα συνεργεία της θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης, οι εσωτερικές σας εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ