Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα η σύνοδος των Πρυτάνεων προκειμένου να τοποθετηθεί συνολικά επί του νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.

Παρά τις όποιες αλλαγές που έγιναν, αρκετοί πρυτάνεις συνεχίζουν να διατυπώνουν ενστάσεις για αρκετά ζητήματα, όπως ο τρόπος εκλογής του Πρύτανη και η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.