Το ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας, ενημερώνει ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», Γ΄ Ηλικίας 2011-2012.

Η διάθεση των δελτίων ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και μέχρι εξαντλήσεως των 10.00 δελτίων που θα διατεθούν συνολικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να διαμένουν στα επιλεγμένα καταλύματα από 1-10-2011 έως 31-5-2012.