Συνεχίζεται η συγκέντρωση αιτήσεων για την υλοποίηση του προγράμματος "Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους" στο δήμο Μαλεβιζίου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, όπου εκπαιδεύονται ομάδες εθελοντών στην απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος δίνουν τρόπους αντιμετώπισης φαινομένων όπως είναι οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, τα τεχνολογικά ατυχήματα, κλπ και καλύπτουν τομείς ομαδικής δράσης, πρώτων βοηθειών, οργάνωσης καταυλισμών, κ.α.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης (εκτιμώμενου στοιχείου στο βιογραφικό σημείωμα), στην ένταξη του μητρώου εθελοντών της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας, δημιουργεί την εκ του νόμου απαιτούμενη ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καθιστά τους εκπαιδευθέντες ικανούς να αναπτύξουν δράσεις στην τοπική κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τις ειδικές αιτήσεις συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. του Μαλεβιζίου (σε Γάζι, Τύλισο και Κρουσώνα) στο γραφείο του αρμόδιου αντιδήμαρχου Πέτρου Περάκη, καθώς και διαδικτυακά, στη δ/νση www.malevizi.gr., μέχρι το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου.