Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις, διάρκειας 100 ωρών, από τις οποίες οι 40 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 60 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e - learning).
Συγκεκριμένα στo Ρέθυμνο θα υλοποιηθούν 2 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, από 10 Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2011 με τα εξής θεματικα αντικείμενα:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΒΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΛΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΔΒΕ 3

 

Επιτυχημένες πωλήσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις

Κρήτης

Ρέθυμνο

1

ΠΔΒΕ 3.2

ΠΔΒΕ  12

Διοίκηση της μικρής οικογενειακής εμπορικής επιχείρησης

Κρήτης

Ρέθυμνο

1

ΠΔΒΕ 12.3


Η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ οδηγεί στην απονομή Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (e-learning).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ: www.esee.gr > Πρόσκληση Συμμετοχής σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να την αποστείλουν, το αργότερο έως και Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 , και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το τμήμα (20 – 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα), στο γραφείο Help Desk του προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2 μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected], με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2». Επίσης μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16/09/2011 στον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2831055642 από τις 09.30 μέχρι τις 11.30 το πρωί κ. Γιώργος και στο e-mail του Εμπορικού Συλλόγου : [email protected]