-Τα σχολικά συγκροτήματα όπως αναφέρεται στο zougla.gr καθώς και οι χώροι συγκέντρωσης ανηλίκων (χώροι άθλησης, κτλ.) θα επιτηρούνται, με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, με σκοπό την προστασία των μαθητών, εκπαιδευτικών και εγκαταστάσεων. Προς την ίδια κατεύθυνση, έντονη θα είναι και η παρουσία και δραστηριοποίηση των αστυνομικών που στελεχώνουν το θεσμό του «Αστυνομικού της Γειτονιάς».

-Καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, θα διενεργούνται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι στα κυλικεία των σχολείων, καθώς και σε παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη νομιμότητα λειτουργίας τους, στην τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και στη διάθεση μη επιτρεπομένων ειδών.

-Θα λαμβάνονται αυξημένα μέτρα τροχαίας, σε όλα τα σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της υπαίθρου, με τη διάθεση ρυθμιστών τροχονόμων, για την προστασία μαθητών από τροχαία ατυχήματα. Επίσης θα γίνονται συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι, από συνεργεία της τροχαίας, στα σχολικά λεωφορεία, λόγω της φύσεως του μεταφορικού τους έργου.

-Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, Τμημάτων Τροχαίας και Ασφαλείας, θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία και στη διάθεση των Διευθυντών Σχολείων και των εκπροσώπων Συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων, για την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν.