Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις», ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο είναι πολύ σημαντικό, καθώς τα ζητήματα που καλύπτει δημιουργούσαν πολλά προβλήματα και αποτελούσαν γάγγραινα στην εξελικτική πορεία της χώρας.

Μέσα από τις ρυθμίσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις θα υπάρξει βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, αλλά και ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τον έλεγχο με τις καθορισμένες πλέον αρμοδιότητες σε κέντρο και περιφέρεια, όπως προβλέπονται από το σχέδιο νόμου.

Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται για τις Περιφέρειες και ο ορισμός κλιμακίων ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος κάθε εξάμηνο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ασφαλώς μας οδηγούν σε μια διαφορετική πορεία, στο να λυθούν σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον.

Άλλα θετικά σημεία του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου είναι:

- Η κατάταξη των έργων σε κατηγορίες και η ευθύνη για κάθε μία απ’αυτές σε ξεχωριστό φορέα. 

- Η αποκέντρωση των διαδικασιών, ώστε για περιπτώσεις όπου χρειάζεται να δοθούν άδειες να λιγοστέψουν και, όπου χρειάζεται να εκδοθεί η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να εκδίδεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

- Οι ρυθμίσεις για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, καθώς μέχρι σήμερα έχουμε πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτων παρεμβάσεων, με σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

- Η σύσταση του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.